Ομιλίες

Προώθηση Γυναικών σε Συνδικαλιστικές Θέσεις Ευθύνης

Παρέμβαση σε γυναίκες, δημόσιους υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων, στα πλαίσια του προγράμματος δια βίου εκπαίδευσης του Διαβαλκανικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης, με τίτλο «ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», Καβάλα, 14-18/10/2013.

Για να δείτε την ομιλία "Εισαγωγή στην οπτική του φύλου" πατήστε εδώ.

Για να δείτε την ομιλία "Τεχνικές Επικοινωνίας" πατήστε εδώ.

Για να δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου πατήστε εδώ.

Copyright © 2013 psychologos-kordera.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.