Ομιλίες

Διαχείριση προβλημάτων στη σχολική κοινότητα

Ομιλία - συζήτηση με τους γονείς των μαθητών της Δ΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιερισσού, μετά από πρόσκληση του δασκάλου της τάξης (17/12/2009).

Copyright © 2013 psychologos-kordera.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.