Ψυχοθεραπεία | Είδη ψυχοθεραπείας

Υπάρχουν διάφορα είδη, διάφορες σχολές όπως συνηθίζουμε να λέμε, ψυχοθεραπείας. Οι πιο γνωστές από αυτές είναι η Ψυχαναλυτική - Ψυχοδυναμική, η Γνωσιακή - Συμπεριφορική, η Συστημική, η Προσωποκεντρική (ή Ροτζεριανή) και η θεραπεία Gestalt. Εκτός όμως από τον διαχωρισμό με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο του θεραπευτή, η ψυχοθεραπεία διακρίνεται σε διάφορα είδη ανάλογα και με τον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτήν. Έτσι υπάρχει η ατομική ψυχοθεραπεία, η θεραπεία ζεύγους, η οικογενειακή και η ομαδική.

Έχει γίνει πολύς λόγος για το ποιό είδος θεραπείας θεωρείται πιο αποτελεσματικό από τα άλλα. Η εμπειρία όμως δείχνει ότι μάλλον δεν υπάρχει μία προσέγγιση που να είναι περισσότερο αποτελεσματική έναντι των υπολοίπων, για όλα τα θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους. Άλλωστε ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Έτσι η θεραπεία που είναι περισσότερο βοηθητική για τον καθένα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως π.χ. από την προσωπικότητα του ατόμου ή από το συγκεκριμένο αίτημα (τον λόγο) με το οποίο προσέρχεται στη θεραπεία.

Εξάλλου, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι τόσο το είδος της ψυχοθεραπείας που θα επιλέξει κανείς, όσο το να επιλέξει έναν καλά εκπαιδευμένο θεραπευτή, με κλινική εμπειρία και ευαισθησία, ώστε να είναι σε θέση να του προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερη βοήθεια, μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο που ο ίδιος χρησιμοποιεί. Προσωπικά έχω εκπαιδευτεί στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία (εκπαίδευση σε διάφορα είδη ψυχοθεραπείας), αλλά επέλεξα να δουλεύω με την Συστημική Προσέγγιση στην οποία και εκπαιδεύτηκα περαιτέρω. Και αυτό γιατί, από την εμπειρία μου διαπίστωσα ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε ένα πολύ μεγάλο εύρος περιπτώσεων και τα αποτελέσματά της είναι ορατά σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Copyright © 2013 psychologos-kordera.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.